ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΣΚΥΡΟ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ …. ΜΕΧΡΙ ΚΤΛ ΚΤΛ